Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku spotkamy się w dzień Wigilii, 24 grudnia, w niedzielę, o godzinie 11.00. Rozpocznijmy ten świąteczny czas od dzielenia się z braćmi i siostrami tą wielką radością z pamiątki przyjścia naszego Zbawiciela na świat.

ZAPRASZAMY!