W ostatnią niedzielę lipca w naszym zborze będzie miało miejsce szczególne wydarzenie – będziemy z całym radującym się niebem uczestniczyć w chrzcie wiary osób, które w ten oparty na Ewangelii sposób pragną potwierdzić swoją wiarę w naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania razem z katechumenami.

Chrzest odbędzie się w ośrodku Holtur w Podczelu, przy ul. Koszalińskiej 72, o godzinie 13.00, w niedzielę, 29 lipca 2018 r.

W związku z godziną chrztu nabożeństwo główne w tę niedzielę, 29.07.2018 r., rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 14.00.

ZAPRASZAMY!