Gedeonici

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów (The Gideons International) to stowarzyszenie chrześcijańskich przedsiębiorców i specjalistów różnych profesji, aktywnych członków lokalnych kościołów protestanckich i ewangelicznych. Założone w roku 1899 w USA, obejmuje dzisiaj swym zasięgiem większość krajów świata. W Polsce Stowarzyszenie działa od roku 1989, natomiast oddział w Kołobrzegu powstał 2 listopada 1992 r., a zasięgiem działania obejmuje aktualnie teren powiatów: kołobrzeskiego i gryfickiego.

Celem Gedeonitów jest pozyskiwanie ludzi dla Jezusa Chrystusa jako Pana przez osobiste świadectwo oraz osobistą pracę, jak również przez umieszczanie bezpłatnych egzemplarzy Pisma Świętego w hotelach, szpitalach, szkołach, instytucjach, a także przez rozprowadzanie go dla użytku osobistego.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce mają nadzieję, iż ich działalność przyczyni się do wychowania młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, wpłynie na zmianę negatywnych postaw w społeczeństwie, przeciwstawi się fali agresji, przestępczości, narkomanii i innych uzależnień.

Rozprowadzany przez stowarzyszenie Nowy Testament jest częścią Biblii wydanej przez Towarzystwo Biblijne, znanej w Polsce jako Biblia Warszawska od 1966 r., kiedy ukazała się po raz pierwszy w rocznicę Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wszystkie egzemplarze Biblii, czy też jej części – Nowego Testamentu, sygnowane godłem stowarzyszenia są bezpłatne, a handel nimi jest łamaniem prawa.

Kontakt do kołobrzeskiego oddziału stowarzyszenia:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów
Jerzy Kurdek
Gołańcz Pomorska 90
72-320 Trzebiatów
tel.: 0 606 221 720
e-mail: jerzy.kurdek@wp.pl

Odwiedź nas w najbliższą niedzielę.