Drodzy Bracia i Siostry,
Informujemy, iż w związku z obecną sytuacją w naszym kraju niedzielne nabożeństwa główne będą odbywały się z zachowaniem obowiązujących ograniczeń. W nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Pozostałe spotkania Kościoła w ciągu tygodnia będą odbywały się zgodnie z planem spotkań.
Pamiętajmy, iż w Chrystusie jest nasze wybawienie i ochrona! Trwajmy w wierze w Jego moc.