Nawiązując do tradycji pierwszego kościoła, w którym uczniowie Jezusa spotykali się w swoich domach oraz „trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz. Ap. 2:42) nasz zbór organizuje spotkania w małych grupach domowych, które dają doskonałą możliwość poznawania Słowa Bożego oraz dzielenia się świadectwami życia z Bogiem na co dzień. Atmosfera spotkań w domach pozwala na żywe dyskusje, poznawanie różnych poglądów oraz pogłębianie wzajemnych relacji.

Zapraszamy na nasze spotkania w każdą środę o godz. 18.15.

Od 15 września 2010 r. zmienione zostało miejsce naszych cośrodowych spotkań. Zachowując formułę grup domowych Kościół spotykać się będzie w budynku zboru przy ul. Kujawskiej 4.