Coś, co wyniesie Cię wysoko

13.08.2017

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: List do Kolosan 3, 1-4 List do Kolosan 2, 12 Objawienie Jana 3, 21 Objawienie Jana 5, 13-14

Seria: