Kościół chwały — jak nim być?

20.08.2017

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: 2 Księga Samuela 5, 1-5

Seria: