11.03.2018

Braterstwo – wspaniała Ewangelia

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

11.02.2018

Radość ze zwycięstwa

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

14.01.2018

Połączeni i zaangażowani

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

10.12.2017

Nie daj się okraść

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

06.08.2017

Z czego wypływa to, co słuszne

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: 1 List Pawła do Koryntian 13, 4-8 Ewangelia Mateusza 22, 33-40 List do Rzymian 5, 5

Seria:

02.07.2017

Stawić się w świątyni na służbę uwielbienina

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Psalm 117, 2 Księga Kronik 5, 12-14, Księga Zachariasza 9, 9-12, Ewangelia Łukasza 19, 37-40, Ewangelia Jana 12, 12-16, Ewangelia Jana 7, 38-39, 1 Księga Kronik 16, 37

Seria:

19.03.2017

Bóg usprawiedliwia

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

26.02.2017

Boże działanie w nas

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

08.01.2017

Granica służby kobiet w Kościele

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

17.07.2016

Skieruj swoje oczy na zapłatę

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

28.02.2016

Jak powstał świat?

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

20.12.2015

Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

30.08.2015

Przeżywanie Bożej chwały

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

24.05.2015

Chrześcijanie – ludzie, którzy uciszają burze

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

12.04.2015

Świadkowie zmartwychwstania

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

21.12.2014

Moc błogosławieństwa

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

23.11.2014

Wyprostuj się!

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

12.10.2014

Czy jesteś gotowy?

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

15.09.2014

Głoś dzieła Boże

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

24.08.2014

Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

Page 1 of 2