wieczerzaNabożeństwa główne:

niedziela – godzina 11:00

Spotkania Kościoła:

środa – godzina 18:15

Spotkania modlitewne:

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca – godzina 18:15