logotyp-gr

Kim jesteśmy

Kościół Zielonoświątkowy Droga Życia w Kołobrzegu jest społecznością ludzi, których połączyła pasja życia z Bogiem. Okryci Jego łaską i miłością, zakosztowawszy Jego niepojętej dobroci chcemy iść przez życie razem z Panem.

Naszym pragnieniem jest poznawanie Boga, odkrywanie Jego woli oraz kształtowanie naszych charakterów na obraz i podobieństwo Stwórcy. Czy jest to możliwe w dobie nominalnego chrześcijaństwa? Pełni wiary i ufności w żywe Słowo Boże odpowiadamy: TAK! Nie chcemy ograniczać naszego życia do powszedniej religijności, ale wierzymy, że czerpiąc z głębokości źródeł Słowa Bożego możemy odkrywać życie w pasji ze Stwórcą. Jesteśmy przekonani, iż życie Kościoła nie musi oznaczać nudnej rutyny niedzielnych nabożeństw, gdy wszystko wygląda tak samo, a Bóg wydaję się daleki i nieobecny. Wiemy, że życie z Bogiem jest niezwykłe i dostarcza licznych przeżyć, które zmieniają człowieka, a kościół może być miejscem, w którym człowiek znajdzie życie pełne satysfakcji.

Połączeni z różnych środowisk, wywodzący się z odmiennych grup społecznych, różni wiekiem, dojrzałością, doświadczeniem życiowym tworzymy dziś jedną społeczność, która obrała wspólną drogę – Drogę Życia.