logotyp-gr

Nasza społeczność powstała pod koniec 1999 roku, gdy do koszalińskiego zboru zielonoświątkowego zaczęli przyjeżdżać chrześcijanie z Kołobrzegu. Niektórzy z nich byli spragnieni charyzmatycznych doświadczeń z Bogiem. Zrodziły się one z lektury Biblii i refleksji, iż ich dotychczasowe życie duchowe różni się od tego, jakie widzą w Słowie Bożym. Pragnienie doświadczania tych samych rzeczy, których doświadczali apostołowie na początku chrześcijaństwa skierowało ich do wspólnoty zielonoświątkowej.

W związku z zaistniałą sytuacją, Kościół w Koszalinie dostrzegł potrzebę otoczenia opieką duszpasterską tych wierzących i podjął decyzję o rozpoczęciu pracy w Kołobrzegu w formie grupy domowej. Pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się 17 lutego 2000 r. Prowadził ją II Pastor koszalińskiego zboru, Jacek Gromadzki, któremu powierzono funkcję lidera grupy.

Od 11 stycznia 2001 r. rozpoczęła się seria spotkań ewangelizacyjnych, organizowanych w kołobrzeskim ratuszu. Pół roku później odbyło się pierwsze nabożeństwo dla wiernych z Kołobrzegu, w wynajętym w tym celu kinie „Piast”. Miejsce to będzie gościć naszą społeczność przez następne sześć lat. Na początku nabożeństwa w Kołobrzegu odbywały się co dwa tygodnie. W pozostałe niedziele wierni jeździli na społeczności do Koszalina. Z dniem 1 stycznia 2002 r. grupa została przeistoczona w punkt misyjny koszalińskiego zboru, którą to decyzję zatwierdziła Naczelna Rada Kościoła 22 lipca 2002 r. Był to czas kształtowania się formuły zboru i jego pracy. Cały czas nadzór nad placówką sprawował Pastor Jacek Gromadzki, który zastosował wiele rozwiązań w życiu społeczności, wzorując się na zdobytych doświadczeniach w koszalińskim Kościele. Nie był to łatwy czas. Placówkę tworzyło ok. 15 osób. Dojazdy oraz początkowe stadium tworzenia Kościoła były wyzwaniem dla całej grupy.

Gdy 27 listopada 2003 roku powołano do życia Kościół „Droga Życia” w Kołobrzegu, jako samodzielny zbór, liczył on 10 członków, siedmioro dzieci i czworo sympatyków. Jeszcze tego samego roku Pastor Jacek Gromadzki przeprowadził się wraz z rodziną na stałe z Koszalina do Kołobrzegu. Kościół szybko zaczął rosnąć i po pierwszym roku samodzielnej działalności zanotował 100% wzrost.

Po rocznych staraniach, 28 stycznia 2005 r., Kościół zakupił budynek w dawnych koszarach przy ulicy Mazowieckiej, z przeznaczeniem na dom modlitwy. Pierwsze, na razie pojedyncze nabożeństwo, odbyło się w nim 11 września 2005 r. Nieruchomość wymagała gruntownego remontu, ponieważ przez wiele lat była nieużytkowana i niezabezpieczona (patrz galeria). Pierwszym krokiem był remont dachu, następnym – przebudowa wnętrza budynku, itd. W okresie od lipca do września 2006 r. członkowie Kościoła spotykali się regularnie na nabożeństwach w nie do końca wyremontowanej sali, lecz za to własnej. Poczucie „własnego kąta” budowało serca wierzących, a praca ewangelizacyjno-duszpasterska trwała nieustannie. Na koniec roku 2006 liczba wiernych Zboru sięgnęła pięćdziesiąt osób.

Od miesiąca maja 2007 r. Kościół spotyka się już regularnie w swoim budynku (patrz artykuł „Gdy mija rok” w Archiwum aktualności). Jego służba ma charakter stałej, systematycznej pracy, przynoszącej wzrost wiary w sercach ludzi. Rozwijają się służby wśród dzieci, uwielbienia oraz służba techniczna. Rośnie grono osób służących Bogu w różnorodny sposób. Dorastanie do dojrzałej służby Kościoła, stało się celem Zboru „Droga Życia”.