Od początku istnienia protestantyzmu, w jego łonie istniała silna tendencja do określania prawd biblijnych w postaci wyznań wiary (zwanych też symbolami). Definiowały one doktrynę danej grupy chrześcijan, wyrażając ich zrozumienie Pisma Św. i objawienie Boga, jakie nosili w sercu.

Wyznanie wiary nie jest szczegółowym wykładem dogmatyki danego Kościoła, lecz rzeczowym ujęciem w artykuły najważniejszych prawd duchowych.

Czy wyznania wiary są potrzebne?

Odpowiedzią na to pytanie są liczne rozmowy z osobami z innych wyznań chrześcijańskich, w których pada podstawowe pytanie: „Czym różni się wasz Kościół od innych?”. Potrzeba prostego i jasnego zrozumienia, w co się wierzy, by udzielić wyjaśnienia na takie zapytanie. Wyznanie wiary takie zrozumienie przybliża.