Kościół Zielonoświątkowy w Polsce

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce obejmuje swoim zasięgiem terytorium całego kraju, które zostało podzielone na 7 okręgów przedstawionych na poniższej mapie.

Na dzień 2009-12-31 liczba zborów Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce wynosiła 217, a liczba wiernych 21 669.

Kościół Zielnoświątkowy na świecie
Poniżej przedstawiamy statystykę dotyczącą ruchu zielonoświątkowego na świecie.

Afryka: 41,1 milionów, w tym:
Nigeria: 12,1 milionów
Kenia: 4,1 milionów
RPA: 3,4 miliony
Etiopia: 2,6 milionów

Ameryka Południowa: 32,4 milionów, w tym:
Brazylia: 13,5 milionów
Argentyna: 3,5 milionów
Gwatemala: 2,0 milionów
Chile: 1,8 milionów

Ameryka Północna: 21,5 milionów, w tym:
Stany Zjednoczone: 20,2 miliony
Meksyk: 2,7 milionów
Kanada: 1,3 milionów

Azja: 15,3 milionów, w tym:
Chiny: liczba nieznana, prawdopodobnie kilka milionów
Indonezja: 5,0 milionów
Indie: 3,9 milionów
Korea Południowa: 1,7 milionów

Oceania: 3,3 miliony, w tym:
Papua Nowa Gwinea: 0,4 miliona
Australia: 0,4 miliona

Europa: 3 miliony, w tym:
Wielka Brytania: 0,9 milionów

Źródło: „Operation World” Patrick Johnstone i Jason Mandryk, 2000.