17.09.2017

Tacy jak Jezus cz. 2

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

10.09.2017

Tacy jak Jezus cz. 1

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

03.09.2017

Prawdziwa pobożność

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

20.08.2017

Kościół chwały — jak nim być?

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: 2 Księga Samuela 5, 1-5

Seria:

13.08.2017

Coś, co wyniesie Cię wysoko

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: List do Kolosan 3, 1-4 List do Kolosan 2, 12 Objawienie Jana 3, 21 Objawienie Jana 5, 13-14

Seria:

06.08.2017

Boże cele dla naszych pieniędzy

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

23.07.2017

Potrzeba właściwego charakteru

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: 1 List Pawła do Koryntian 15, 10

Seria:

16.07.2017

Wiatr Ducha Świętego

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Ewangelia Jana 3, 7-8

Seria:

09.07.2017

Pokarm dla naszego życia

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Jana 4, 31-34

Seria:

02.07.2017

Nasze pieniądze i ofiara Bogu

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Księga Malachiasza 1, 1-14

Seria:

18.06.2017

Tęsknota za Kościołem

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Psalm 137, 1-6

Seria:

11.06.2017

Nasze nowe duchowe DNA

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

04.06.2017

Wylanie Ducha Świętego

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Dzieje Apostolskie 2, 1-13

Seria:

28.05.2017

Chodzenie przez wiarę

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

21.05.2017

Wprowadzanie zmian

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

14.05.2017

Ustanawiając Królestwo Boże

Usługujący:

Rodzaj usługi:

| Fragment biblijny: Jana 16, 33

Seria:

07.05.2017

Osiąganie celu

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

30.04.2017

Jak stać się naczyniem wszechmocnego Boga?

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

16.04.2017

Pełnia zbawienia – cz. 2

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

14.04.2017

Pełnia zbawienia – cz. 1

Usługujący:

Rodzaj usługi:

Seria:

Page 1 of 10