Czytając Nowy Testament niejednokrotnie możemy przekonać się o tym, że Bóg powołał swój Kościół do życia w błogosławieństwie i obfitości. Wiara i działanie pozwalają nam na ich doświadczanie. Przekonaj się, co mówi na ten temat Słowo Boże i w jakich sferach swojego życia możesz zaobserwować Bożą obfitość.

“U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim: w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski” – II List do Koryntian 8:7

Zapraszamy do oglądania! –> Powołani do życia w obfitości