Bożym pragnieniem jest błogosławić każdego człowieka! Zapraszamy Cię do zapoznania się z dzisiejszym nauczaniem! Przekonaj się, że Chrystus pokonał przekleństwo grzechu, byśmy mogli żyć w Jego błogosławieństwie!

“Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa Prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami: Przeklęty każdy, kto zawsił na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego Ducha otrzymali dzięki wierze”. – List do Galacjan 3:13-14

Zapraszamy do obejrzenia nowego nauczania –> Życie w błogosławieństwie Bożym

Dobrej niedzieli!