Wygłoszone: 10.05.2020

“Podniesione ręce ku niebu”

“Życie w błogosławieństwie Bożym”

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept