Spotkanie dla Kobiet z Joanną Godawą

Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety na szczególne spotkanie, na którym usługiwać nam będzie Joanna Godawa ze zboru Woda Życia w Koszalinie. Tematem spotkania będzie “Kobieta i zaufanie”. Wierzymy, że temat ten zainspiruje nas do rozmów, świadectw i pogłębiania relacji między nami.

Spotykamy się w sobotę, 4 marca 2023 r. o godz. 16.00 w naszym zborze, przy ul. Kujawskiej 4.

Serdecznie zapraszamy!