Bóg daje nam wspaniałe dary, dzięki którym mamy dostęp do duchowego bogactwa Królestwa Bożego. Dar mówienia językami jest tym, który umożliwia nam korzystanie z tego bogactwa. Dowiedz się na czym on polega. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego nauczania!

“Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami” – I list do Koryntian 14:18

Zapraszamy do oglądania! –> Dar mówienia językami