Wygłoszone: 31.05.2020

“Moc Ducha by być świadkiem”

“Dar mówienia językami”

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept