Czytając 11 rozdział Listu do Hebrajczyków zostałam dotknięta przez pewne słowo. W wersecie 13 czytamy o bohaterach wiary, którzy wyznali, iż są gośćmi i pielgrzymami na Ziemi. Kiedy zaczęłam rozmyślać nad tymi słowami, Pan powiedział mi, że my, wierzący, mamy się tak właśnie czuć na Ziemi – jak goście!

Jakie uczucia rodzą się w ludziach, którzy są gośćmi? Którzy wyjeżdżają na wakacje, na urlop, do rodziny? Są radośni, pełni entuzjazmu i wigoru. Robią rzeczy, które nie zdarzają im się na co dzień, czując jakby przyzwolenie na to, co normalnie niedozwolone. Czują się wyjątkowi (tak też często traktują ich osoby, które odwiedzają) i nabierają większego poczucia własnej wartości.

I tak właśnie my mamy czuć się na Ziemi. Jak ktoś wyjątkowy, przebywający tu jako dar, jak królowie, Boży dziedzice. Mamy być świadomi wartości, jaką mamy dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Nie jak nędzarze, żyjąc, czy też egzystując zgodnie z zasadą „byle do pierwszego”. Pan dał nam błogosławieństwo, wspaniałe obietnice, których On zawsze dotrzymuje i z których możemy cały czas korzystać. Cuda, znaki, uzdrowienia, zmartwychwstania, udane życie rodzinne, obfitość w finansach – to wszystko może być realne w naszym życiu, bo Jezus nam to wszystko zapewnił! Mamy to wszystko wziąć, używać, cieszyć się tym oraz pokazywać innym jako swoistą reklamę życia z Bogiem i jeszcze wspanialszej przyszłości ”tam” z naszym Panem, kiedy nasz czas tu na Ziemi już się skończy.

Słowa pewnej pieśni mówią:

„Świat nie jest domem mym,
jam tu przechodniem jest…
W chwalebnym kraju tym
będziemy wiecznie żyć,
z Żywota Drzewa jeść,
ze Źródła Życia pić.
Tam uwielbienia pieśń
z ust wszystkich wzniesie się…”

To wspaniały obraz przyszłości jaka nas czeka.

Na Ziemi, kiedy kończy się czas wakacji, rodzi się tęsknota za własnym domem. Z ochotą do niego wracamy. Z jeszcze większą ochotą oczekujmy powrotu do domu Ojca. Bądźmy jak ci mężowie wiary z Hebr. 11:16: „Lecz oni zdążają do lepszej (ojczyzny), to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg przygotował dla nich miasto.”

Panie z radością i tęsknotą oczekuję dnia powrotu do domu… Do zobaczenia!!!

Iza Ł.