Viva Kościół! Viva Ciało Chrystusa! Chwała Temu, który go stworzył i jest jego Głową!

Te słowa zachwytu rodziły się we mnie po świetnej akcji naszego Zboru, jaką był Festyn Sąsiedzki. To wydarzenie pokazało mi, ile znaczy zgodna zespołowa praca. Ciało Chrystusa zostało stworzone, aby wielu mogło osiągnąć jeden cel. Do tego potrzebne są: jedna wizja, zgoda, wspólny wysiłek i radość z realizowania zamierzeń.

Chrystus powołał Kościół, aby Jego dzieła nie były realizowane przez jednego człowieka. Jego dzieło jest wielkie. Jeden nie podołałby jego wykonaniu. Do tego trzeba wielu – zespołu, zgranej grupy, organizmu, Ciała.

Festyn pokazał mi, jak można udźwignąć wielki wysiłek: tylko na wielu barkach. Gdy Chrystus wypełnia serca wielu ludzi, Jego Duch jednoczy ich wokół Jego celów. Wtedy wytężają oni swe siły i są w stanie realizować naprawdę trudne projekty.

Poprzez każdego poszczególnego wierzącego Bóg działa w swój szczególny sposób. Używa go w określonej roli. Ta mnogość zadań łączy się w jednej harmonijnej współpracy, tworząc wielkie dzieło.

Na koniec widać owoc. Wykonane zadanie. Radość z osiągnięcia celu. Słowa uznania. Liczne świadectwa. W tym poznajesz, że Bóg jest z Kościołem. Z serca wydobywa się wdzięczne: „Chwała Ci, Panie!”

Pastor Jacek Gromadzki